Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

WMS

tıp

astigmatizm

Astigmatizm Nedir: Astigmatizma , korneanın eğriliğinin normalden ziyade ovalden ziyade oval olduğu ve bu değişimin ışığın retina üzerinde çeşitli noktalarda kırılarak çarpık veya bulanık bir görüntü oluşturduğu bir görme anomalisidir . Bulanık görmeye ek olarak, diğer astigmatizma semptomları şunlardır: baş ağrısı, yanma ve gözlerin kızarıklığı. Astigmatizmanın miyop ve uzak görüşlülü

dil

Tam tersi

Tersi nedir? Bunun tersi, ilk sıraya göre sırasını tersine çeviren bir şeyi belirtmek için kullanılan bir zarftır. Bir şeyin ne zaman yapıldığını veya karşılıklı olarak yapıldığını tanımlamak için de kullanılabilir. Bu nedenle, tam tersi ifadesi hem "aykırı" hem de "karşılıklılık" anlamında kullanılabilir. Bu örneklere bakın: Pedro ağabeyi e

sanat

Dışavurumculuğun Özellikleri

Dışavurumculuk, yazarların eserleri aracılığıyla duygu ve duygularını ifade ettikleri sanatsal bir hareketti , bu ifade abartılı, ahlaksız, yıkıcı ve karamsarlıkla gerçekleşti. Yalnızlık, sefalet ve delilik gibi konular sıklıkla ele alındı. Dışavurumculuğun temel özelliklerini inceleyin: 1. yoğun renkler Paylaş Tweet

sanat

Arcade Özellikleri

Arcadismo, XVIII. Yüzyılda, Endüstri Devrimi'nin yükselişinde ve Aydınlanma'nın güçlü etkisinde ortaya çıkan edebi bir tarza sahipti. Setecentism veya Neoklasisizm olarak da bilinen bu avangard, klasik dönemin estetik değerlerini yeniden canlandırmaya çalıştı ve doğanın ahenkli ve dengeli bir yaşamına olan arzuya değer verdi. Bu edebi okulu daha ya

sanat

Dadaizmin Özellikleri

Dadaizm, modernist dönemin en aşırı sanatsal öncülerinden biri olarak kabul edilir. Yirminci yüzyılın başında yaratılan hareket, o dönemde yürürlükte olan tüm geleneksel, mantıksal ve rasyonel üretim modellerini reddeden, "sanatı yok etmek" amacına sahipti. Tristan Tzara (1896 - 1963) ve diğer sanatçılar tarafından kurulan Dadaism, diğer birçok çağdaş tür arasında sürrealist sanatın öncüsü olarak kabul edilir. Bu avangardın özünü daha iyi anlama

sanat

Kübizmin Özellikleri

Kübizm, Fransa'da yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan sanatsal bir harekettir. Kübist eserler, doğanın öğelerini geometrik formlarla , özellikle de kübik formlarla temsil etmeye çalıştı. Böylece, kübist üslup, örneğin Rönesans döneminde tasvir edilen görüntülerin gerçekçiliğine karşı çıktı. Kübist sanatı tanımlayan ilkeler he

sanat

Soyut sanat

Soyut Sanat Nedir: Soyut sanat, plastik olmayan sanatların , gerçek olmayan yolların biçimlerinin temsilini daha belirgin bir karakteristik olan bir hareketidir . Soyut sanatta görüntülerin temsili gerçeklikten uzaktır. Bu dönemin çalışmalarında, gerçekliğin şekli ve temsili, işin duygu ve duygularla ilgili farklı yorumlara izin verme kapasitesinden daha az önemlidir. Hareket, Avrupa ön

sanat

Gerçekçiliğin Özellikleri

Gerçekçilik, ondokuzuncu yüzyılda, Endüstri Devrimi döneminde, bu dönemin sanatsal üretimi üzerinde büyük etkisi olan Fransa'da ortaya çıkan sanatsal bir hareketti. Daha sonra hareket Avrupa ve Brezilya'daki diğer ülkelere ulaştı. Gerçekçilik, mimari, tiyatro ve heykel gibi çeşitli alanlarda sanatsal tezahürlere sahipti. Fakat resim ve edebi

sanat

Barok özellikleri

Barok sanat İtalya'da ortaya çıktı ve on yedinci yüzyıldan itibaren Avrupa ve Amerika'da birleşti. Bu hareket, klasik antik çağın sanatsal eserlerinden ilham aldı ve Protestan Reformu tarafından sarsılan Katolik Kilisesi'nin gücünü yeniden canlandırmaya çalıştı. Barok, resim, mimari, müzik, heykel vb. En çeşitli sanat ala

sanat

pandomim

Pantomim Nedir: Pandomim, temel olarak kelimelerin müdahalesini kullanmayan karakteristik jest ve tutumlara dayanan bir tiyatro yöntemidir . Kelimelerin mümkün olan en az şekilde kullanılmasını sağlayan, mim, tutumlar ve yüz ifadeleriyle hareketlere daha fazla önem veren bir tür el tiyatrosundan oluşur. Pandomim, d

sanat

5 Sürrealizmin Özellikleri

Sürrealizm, Doğu toplumunun rasyonalizmi ve materyalizmi ile yüzleşmek için yirminci yüzyılın başlarında Paris'te ortaya çıkan avangard bir sanat hareketiydi. En çok öne çıkan özellikler arasında: 1. Düşüncenin Ücretsiz İfadesi Paylaş Tweet Tweet Sürrealizmin ana sloganı, yalnızca bilinçaltının dürtüleri tarafından yönetilen düşüncenin özgür ifadesiydi. Mantığı küçümsemişti ve o zamanlar to

sanat

şerit testere ile yapılmış süs

Arabesk nedir: Arabeskler, Müslüman ülke kültürünün bir parçası olan geometrik desenlerin oluşturduğu çizimlerdir. Boyanabilir veya oyulabilirler ve İslam sanatında, mimaride, duvar halısında ve dekorasyonda çok kullanılırlar. Ayrıca camilerin dekorasyonunun da armağanıdır. Müslüman insanlar için Arabesk, görünmez ve olanaksız dünyayı, Allah'ın yarattığı doğanın sınırsız ve görkemini simgeler. Müslüman hakkında daha fazla bilgi edin

sanat

vals

Vals Nedir: Vals, onikinci yüzyılın başlarında Avusturya ve Almanya'da ortaya çıkan klasik bir dans tarzında da ortaya çıkan klasik bir müzik türüdür. Genellikle vals, ister müzik türü, ister dans tarzı olsun, üçlü pusulaya sahiptir, yani ilk kez güçlü ve zayıf olan üç temposa sahiptir. Waltz kelimesi, "açm

sanat

Çağdaş Sanatın Anlamı

Çağdaş Sanat Nedir: Çağdaş sanat, postmodernizmden yola çıkılarak yaratılmış , sanatsal sanatsal ifadeler ve eser üzerinde öznel düşünmeyi teşvik eden teknikler sunan sanatsal bir trend . Post-Modern Sanat olarak da bilinen çağdaş sanat, Modern Sanatın bazı yönleriyle yıkıldı ve sanatsal dünyada yeni bir zihniyeti şekillendirmeye yardımcı oldu. Bununla birlikte, Modern Sana

sanat

Çağdaş Dans

Çağdaş Dans Nedir: Çağdaş dans, bir dizi spesifik teknikle sınırlı olmayan ve çeşitli türler, ritimler, formlar ve performansları kapsayan bir dans türüdür. Bu nedenle soyut ve sürekli değişen bir dans olarak kabul edilir. Yirminci yüzyılın ortalarında (1950/1960) geliştirilen ve 1980'lerde popüler hale gelen bu dans modu, artan popülaritesi, kısmen, bu dans türünün klasik estetik standartlara tutunmadığı gerçeğiyle haklı görülüyor. Çağdaş dans, bale , caz ve hip hop gi

sanat

Kaya sanatı

Kaya sanatı nedir: Kaya sanatı, tarih öncesi insanlar tarafından kayaların üzerinde yapılan grafik gösterimler kümesidir (esas olarak çizimler ve resimler) . Kaya sanatının en eski kayıtlarının M.Ö. 40.000’den Yukarı Paleolitik Dönem’de gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Prehistorya sırasında insanlar tarafından yapılan çizimleri ifade etmek için "sanat" teriminin kullanımıyla ilgili çok fazla tartışma vardır, çünkü birçok bilim adamı o dönemin resimlerinin doğasının sanatsal niyetine sahip olup olmayacağını sorguluyor. Kaya sanatı iki gruba ayrılır: pigmentler kulla

sanat

Op Sanat

Op Art Nedir: Op Art aynı zamanda Optical Art veya İngilizcede optik sanat olarak da adlandırılan sanatsal bir harekettir . Eserleri, insan vizyonunu karıştıran, söz konusu görüntünün açısına bağlı olarak farklı biçimlerde görünen görsel bir kaynak olan optik illüzyonlara dayanıyor. Op Art, çalışmalarda h

sanat

Pointilizm

Pointilizm Nedir: Pontilhismo, sanatçının görüntüleri oluşturmak için küçük noktalar ve noktalar kullandığı bir çizim ve resim tekniğidir. Fransız ressamlar Georges Seurat (1859 - 1891) ve Paul Signac (1863-1935) tarafından geliştirilen, dışavurumculuk tekniği, 19. yüzyılın sonunda zirveye ulaşan sanatsal bir hareket olan İzlenimcilik bağlamında ortaya çıktı. Sanat tarihindeki bazı alimler

sanat

izlenimcilik

İzlenimcilik Nedir: İzlenimcilik, Fransa'da, 19. yüzyılın sonlarında Belle Époque döneminde ortaya çıkan sanatsal bir harekettir . Tarzın ana önerisi, işleri tamamlayan optik efektler oluşturmak için ışığın, renklerin ve fırça darbelerinin serbest hareketlerinin izlenmesine odaklanan geleneksel Realizm tekniklerinden kopmaktı . Bu sanatsal hareket,

sanat

Fovizm

Fovizm Nedir: Fovizm, 20. yüzyılın başında ortaya çıkan, esasen güçlü ve saf renklerin yanı sıra gerçekliğin kurallarından kaçan eserler ile bilinen, avangard bir Fransız sanatsal hareketidir . Fovizm, yirminci yüzyılın ilk avangardıydı, ancak örgütlü bir hareket olarak kabul edilmedi, çünkü diğer sanatsal hareketlerin örneğinden farklı olarak, bir manifestoya ya da sosyal-politik bir konuma sahip değildi. Fovizm sanatçıları, sanatı ente

sanat

ekspresyonizm

Dışavurumculuk Nedir: Dışavurumculuk, Fransız izlenimciliğinin aksine avangard bir sanatsal hareketti. Dışavurumculuk fikri, sanatçının imgesinin duygusal ve visseral, bazen de şiddet içeren, rengin ve formların doğrudan gerçekliğe karşılık gelmediği bir şekilde algılanmasında kavram olarak sanattı. Konsept ilk önce 1912&#

sanat

soyutlamacılığın

Soyutlama Nedir? Soyutlama, gerçekliğin temsili, renkler, çizgiler ve soyut formların kullanımıyla yapısız bir şekilde yapıldığı, avangard bir sanatsal harekettir . Soyut Sanat olarak da adlandırılan bu sanat formunun tarih öncesi dönemden beri kayıtları var. Fakat soyutlama kavramı, 20. yüzyılın başlarınd

sanat

Dadaizm

Dadaizm Nedir: Dadaizm, "anarşik" ve "mantıksız" bir şekilde hareket ederek, geleneksel ve klasik tarzlardan kopma hedefi ile ortaya çıkmış modern bir sanat avangarddır . Dada Hareketi olarak da bilinen bu öncü, 1916'da İsviçre'nin Zürih kentinde I. Dünya Savaşı'ndan bir grup sanatçı (ressam, yazar ve şair) mülteci tarafından yaratılmıştır. Dadaizm üyeleri, kapital

sanat

fütürizm

Futurismo Nedir: Fütürizm, yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve ahlakın sonunu savunan, geçmişi inkâr eden ve teknolojik ve endüstriyel devrime tezahürat eden modern bir sanatsal harekettir . Bu hareket, 20 Şubat 1909 tarihinde Fransız Le Figaro gazetesinde İtalyan şair Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944) tarafından yazılan Futurist Manifesto'nun yayınlanmasından sağlanmıştır. Fütürizm'in temel kon

sanat

Klasik Müzik

Klasik Müzik Nedir: Klasik müzik, enstrümantasyonun karmaşıklığı ile karakterize edilen ve senfoni , opera veya diğer müziksel gelişmeler şeklinde temsil edilen hatalı bir müzik türüdür . "Hürmetsiz müzik" olarak da bilinen klasik müziğin başlangıcı, Batı Hıristiyan kilisesi müziği geleneklerine dayanarak 9. yüzyıla kadar uzanıyor. Or

sanat

kübizm

Kübizm Nedir: Kübizm, yirminci yüzyılın başlarında Fransa'da ortaya çıkan ve doğayı canlandırmak için geometrik şekillerin kullanılmasıyla karakterize edilen, Avrupa’nın öncü bir sanatsal hareketidir. Kübizm Paris'te ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso (1881 - 1973) ve Fransız sanatçı Georges Braque (1882 - 1963) ile kuruldu. Les Demoisellers d'Avign

sanat

s Müzik sembolleri

Müzik Sembolleri Nedir: Müzik sembolleri, özellikle notalarda , müzisyenlere ve öğretmene öğretmek için kullanılan müzik notalarının grafik gösterimleridir . Bunlar, çoğunlukla tuşlar ve notlar arasında bölünmüş birkaç müzikal sembol var. - Güneş Kedisi - Eylem Kodları - Şifre - Sekizinci not: 1/2 (çeyrek notun yarısı kadar zamana sahip) - Onaltıncı not: 1/4 (sekizinci notun yarısı) - Fusa: 1/8 (on altıncı notun yarısı kadar zamana sahip) - Semifusa: 1/16 (sigortanın yarısı vakti vardır) - Semibreve: 4 vuruş (en uzun süreye sahiptir) - Minimum: 2 kez (semibrenin yarı zamanına sahiptir) - Çeyrek

sanat

Modern sanat

Modern Sanat Nedir: Modern sanat , on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan sanatsal üretime verilen adlandırmadır. Romantizm ve gerçekçilikten sonra, modern sanat, manzaralar ve insanlar gibi günlük yaşamın dış mekanlarını canlandırmaya kendini adayan İzlenimcilik adlı ressamlarla görsel sanatlardan öncülere dalmaya başladı. Modern sanat, Endüstri Devrim

sanat

modernlik

Modernizm Nedir: Modernizm veya Modern Hareket , yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan sanatsal ve kültürel bir hareketti ve amacı, yeni teknikler ve sanatsal kreasyonlar deneyimleyerek, zamanın "gelenekçiliğini" aşmaktı. Modernizm, gerçeklik ve gerçeklik parçalanma hissine ek olarak, dikey ve kaotik dönüşümlerle de dikkat çekiyordu. Modernist sanatçılar,

sanat

barok

Barok Nedir: Barok, on altıncı yüzyılda ortaya çıkan ve on sekizinci yüzyılın başına kadar uzatan, süslemelerin fazlalığı ve ilahi temsilleri olan bir estetik ile karakterize edilen sanatsal bir stildir. Barok üslup, süslemelerin inceltilmesi, inceltilmesi ve abartılması ile işaretlenmiştir. Bu hareket, teorik

sanat

Görsel sanatlar

Görsel Sanatlar Nedir: Görsel sanatlar , gerçek veya hayali dünyayı temsil eden ve ana değerlendirme ve anlama biçimi olarak vizyon sahibi olan sanat setine verilen adlandırmadır. Görsel sanat, estetik güzellik ve insanın yaratıcılığı ile ilgilidir, tezahür yaratabilir veya göze hoş gelen işler yaratabilir. Görsel sanat kavram

sanat

romantizm

Romantizm neydi: Romantizm, on sekizinci yüzyılın sonlarında Avrupa'da ortaya çıkan ve çoğu yerde on dokuzuncu yüzyılın ortalarında zirvesine ulaşan sanatsal, entelektüel ve felsefi bir hareketti. Romantizm duygulara , bireyciliğe ve doğanın yüceltilmesine yapılan vurgu ile karakterize edildi. Bu nedenlerden do

sanat

sürrealizm

Gerçeküstücülük nedir: Sürrealizm, düşüncenin kendiliğinden ve otomatik bir biçimde ifade edilmesiyle karakterize, yalnızca bilinçaltının dürtüleri, mantıktan yoksun bırakma ve yerleşik ahlaki ve sosyal standartları reddetme ile yönetilen, Fransız kökenli sanatsal ve edebi bir hareketti . "Sürrealizm"

sanat

Plastik Sanatlar

Plastik Sanatlar Nedir: Plastik sanatlar ; mimari , heykel , grafik sanatlar ve sanatsal işçilikten oluşan sete verilen adlandırmadır. Plastik sanatlar, diğer sanatlar gibi, hem küresel hem de bireysel olarak, biçim ve içeriğin karşılıklı etkisi ile karakterize edilir. Sanatsal üslup evriminde tarihsel gelişimin özel özellikleri vardır. Romanesk, Gotik,

sanat

Sbornia

Sbornia Nedir: Sbornia (veya Sbørnia ), yalnızca Brezilya müzikali "Tangos e TragÃdias" için icat edilen kurgusal bir ülkenin adıdır . Şov 1984'te Porto Alegre'de kuruldu ve Brezilya'daki birçok tiyatroda Gaucho duo Hique Gomez ve Nico Nicolaiewsky tarafından yorumlandı. " Sbo

sanat

manga

Mangá Nedir: Manga, geleneksel Western HQ'ların aksine , sağdan sola okunması ile karakterize olan Japon çizgi romanlarına verilen addır. Kökeni Gölgeler Tiyatrosu'nda, feodal zamanda kuklalarla efsaneleri sayan birkaç köy geçti. Bu efsaneler kâğıt rulolar halinde yazılmakta ve gösterilmekte, sırayla hikayelere yol açmakta ve sonuç olarak manga ortaya çıkmaktadır. Bazı mangalar televiz

sanat

Bossa Nova

Bossa Nova Nedir: Bossa Nova, samba ve Amerikan cazından etkilenen Brezilya müzikal bir türdür . Bossa Nova, Brezilya'da, 50'li yılların sonunda, orta sınıfın kalesi olan Rio de Janeiro'nun Güney Bölgesi'ndeki apartmanların ve gece kulüplerinin mahremiyetinde, genel olarak öğrenci ve gençlerde ortaya çıktı. Başlangıçta bu te

sanat

sanat

Sanat Nedir: Sanat , bir veya daha fazla izleyicide bu bilinç ilgisini teşvik etmek amacıyla, sanatçılar tarafından algı , duygu ve düşüncelerden yapılan estetik düzenin tezahürleriyle ilişkili insan etkinliğidir ve her sanat eserinin kendine has ve farklı bir anlamı vardır. . Sanat, estetik ile bağlantılıdır, çünkü bir mesele olarak kabul edilir, çünkü bir mesele, imge veya sesle çalışan, insanın kendisine ilham veren maddi veya manevi dünyaya ifade vermek için çaba harcayarak güzellik yaratır. Felsefe tarihinde sanat, sezgi, ifa

Popüler Kategoriler

Top