Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

sağ

yargı

Yetki Nedir? Yargı yetkisi, Devletin çıkar çatışmalarını çözmek ve bu nedenle de yasanın yasal düzenini ve otoritesini korumak amacıyla belirli bir davaya hakkını uygulama yetkisidir. Sözlü anlamda, yargı yetkisi, bu gücün belirli bir otorite veya mahkeme tarafından kullanıldığı bölgedir (belediye, eyalet, bölge veya ülke). Yargılama genel olarak yal

genel

Kritik Kütle

Kritik Kütle Nedir: Kritik Kütle terimi, bir sosyal sistemde ihtiyaç duyulan minimum miktarda kişiyi tanımlamak için yaygın olarak kullanılır, böylece kendi kendine yetebilir ve büyümesine izin verebilir. Fizikte, Kritik Kütle (nükleer) bir zincir reaksiyonu oluşturmak ve sürdürmek için gereken minimum miktardır. Terim, çeşitli bi

dil

crase

Crase Nedir: Crass, feminen a maddesinin a edat ile ve ilk harfini a olan belirli zamirlerle birliğidir. Bu birliktelik ortografik olarak, crass aksanı göstergesi olarak da adlandırılan ciddi aksan ()) kullanılarak belirtilir. Örnekler : Minas'ta yemek severim. Geçen ay o şehre gittik. Ne zaman ne zaman kullanılacağını bilmek konusundaki ilk adım, makalenin edat ile birleştirilip birleştirilmediğini belirlemektir. Crass kullanımı

dil

tez

Tez Nedir: Tez ayrıca, metin olarak da adlandırılır, yazarın görüşünü veya görüşünü ifade edecek şekilde yapılandırılmış nesir metnidir. Bu hedefin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, tez yazarı tarafından maruz bırakılacak konu hakkında geniş bir bilgiye sahip olması ve mükemmel bir planlama kapasitesi sunması esastır. Bu şekilde, mesajın okuyucuya iletil

dil

Şiir, şiir, nesir ve sonnet

Şiir, şiir, nesir ve sonnet, edebi bağlamda sıklıkla kullanılan terimlerdir; bazıları farklı öğeler belirlese de, bazıları eşanlamlı olarak kullanılır. Şiir, nesir ve sonnet, yalnızca edebiyatla bağlantılı ayrı metinsel yapılar olsa da, şiir amaçlanan sanatsal ifadenin kendisidir ve sanatın herhangi bir dalında bulunabilir. Şiir nedir? Şiir, sanatınd

dil

Dini bilgi

Dini Bilgi Nedir: Dini bilgi (ayrıca teolojik bilgi olarak da bilinir), kutsal veya ilahi öğretilere dayanan tüm bilgidir. Dini bilgi, dini inanç, yani tüm olayların doğaüstü varlıkların veya enerjilerin iradesi ile gerçekleştiği inancı ile desteklenir. Bu nedenle dini bilgi, reddedilemeyen dogmatik açıklamalar sunar. Dünyanın dört bi

dil

10 Fıratçılık Örneği

Euphemism, iletinin iletimini daha hafif hale getirmek için bir kelime veya ifade diğeri yerine kullanıldığında ortaya çıkan bir konuşma şeklidir . Bu ikame, iletişime komedi dokunuşu vermek veya uygunsuz kelimelerin, rahatsız edici ve / veya kötü tadın kullanılmasından kaçınmak için yapılabilir. Ayrıca, bir tür raha

dil

Uyum ve Uyum

Tutarlılık ve uyum, metin üretmek için iki temel mekanizmadır. Uyum, bir metnin farklı kısımlarını birbirine bağlamak için sözcükler ve ifadeler arasındaki bağı sağlayan unsurlarla ilgili mekanizmadır. Tutarlılık, sırayla, birlikte metnin anlamlı olmasını sağlamak için fikirler arasındaki mantıksal bağlantıyı kurmaktan sorumludur. Her ikisi de, bir metnin mesaj

dil

6 Belirsizlik Örnekleri

Belirsizlik, çift ​​anlamı olan veya anlamı konusunda şüphe oluşturan bir kelimenin özelliğidir. Belirsiz bir ifade veya kelime genellikle söylenenler hakkında belirsizlik yaratır. Belirsizlik sözcüksel ya da yapısal olabilir. Kullanılan kelimenin birden fazla anlamı olması sözlüdür, kelimenin ifade içine yerleştirilme şeklinin kullanılan anlam konusunda şüphe yaratması yapısaldır. İşte belirsizlik bazı örnekler:

dil

insanlık dışı

İnsanlık Dışı: İnsanlık dışı, zalim, sapık veya insanlık olmadan bir sıfattır. Cömert veya hayırsever anlamında, insan için kullanılan anlamın zıttıdır. İnsanlık dışı, başkalarının ihtiyaçlarına duyarsız ve saldırgan davranışlar, bencil düşünceler ve zalim tutumlar taşıyan kişilerin bir özelliği olarak belirtilir. Onlar insanlık dışı eş anlamlılar: zalim, b

dil

anormal

Esdruúulo Nedir: Esdrúxulo, bir durumu, bir kişiyi veya norm dışı veya egzotik olarak kabul edilen bir davranışı tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Alışılmadık bir davranış veya durum, alışılmadık olması nedeniyle, genellikle sürpriz ve şaşkınlık reaksiyonlarına neden olur. Örnekler: eksantrik davranış,

dil

elverişli

Uygun olan: Elverişli, iyilik vermek ya da öteki için eylemler yapmak için elverişli olan her şeye atfedilen bir sıfattır. Genellikle bu, bir şey ya da iyi olan ya da bir yer ya da durum gibi bir eylemin yerine getirilmesine elverişli olan birine atfedilen bir özelliktir. Örnekler: "Çevre, partiyi ağırlamaya elverişliydi . " "Y

dil

çekirdek

Çekirdek Nedir: Mide, belirli bir bileşene veya bir kişinin en mahrem kısmına atıfta bulunan bir terimdir . Genellikle, bu terim, bir kişinin hayatı hakkında çok kişisel bir şeyi gizlediği veya ifşa ettiği, gerçek özünü veya ruhunu göstermenin mümkün olduğu bir bağlamda kullanılır. Örnek: "Beto geçenl

dil

komik

Komik Varlık Nedir: Çizgi roman, komedi odaklı tiyatroya atıfta bulunan her şeye atfedilen bir sıfattır. Bir kural olarak, çizgi roman, komedi, taklit ve alay etmeyi içeren doğal unsurlarıyla kahkahaları eğlendiren ve teşvik eden sanatsal türe atıfta bulunur. Örnek: "Renato, çizgi roman türünün harika bir oyuncusu olarak bilinir . " Bu terim ayr

dil

contextualize

Bağlamlaştırmak Nedir: Bağlamsallaştırma, söz konusu çevre ya da tema ile birlikte bir anlamı olan bir durum, olay ya da söylemi yerleştirme eylemidir. Bağlamsallaştırma gerçeği, bir konuya daha iyi bir anlam vermek için önemlidir, böylece tamamen açıklığa kavuşturulur. Etrafındaki şeyleri gösterir. Örnek: "Şirket avuka

dil

rumuz

Takma ad nedir: Takma ad, bir kişiye veya bir yere verilen ve adın yerini alan resmi olmayan bir adlandırmadır. Bir kişinin popüler bir şekilde bilinmesi veya sevgiyle çağrılması olabilir. Takma ad bir takma addır . Takma ad, komik, şefkatli veya aşağılayıcı bir anlamda kullanılabilir. Etimolojiye göre,

dil

aşağıya doğru

Azalan Nedir: Azalan "yokuş aşağı" veya "inen" anlamına gelir. İnsanlar veya bir ailenin kökeni arasındaki akrabalık ilişkisini tanımlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu kelime aynı ailenin şu kuşaklarına atıfta bulunmak için kullanılabilir: çocuklar, torunlar, büyük torunlar vb. Örnek: Bir Alman ailesi

dil

teftiş

Muayene Nedir: Muayene , ayrıntılara dikkat ederek incelemek veya gözlemlemek anlamına gelir. Terim, sorun bulma veya detaylı bir teknik çalışma amacıyla yapılan dikkatli bir analiz anlamına gelebilir. Etimolojiye göre, kelime Yunanca inspectio.onis'de ve Latince teftişinde kaynaklanmaktadır . Araç muayene

dil

ilgi

Alaka Düzeyi Nedir: Alaka düzeyi, bir şey için temel öneme sahip olan her şeye, yani ilgili olan her şeye atfedilen bir özelliktir . Bu özellik karşılaştırmalı terimlerle, örneğin alan ne olursa olsun, diğerlerinden daha belirgin olan bir öğeyle ilgilidir. Örnekler: "Kulüp başkanı bu konuyu bir basın toplantısında seçtiğinde konunun önemi açıktı . " "Belediye başkanı

dil

geri ödeme

İade nedir: Geri ödeme, geri dönüş anlamına gelir. Kelime, başka bir kişiye ait olan bir şeyi iade etme veya kaybedilenleri kurtarma eylemini ifade etmek için kullanılır. İadesi kelimesinin bir diğer anlamı, bir nesneyi veya durumu orijinal durumuna döndürmektir. Geri ödeme, bir borcu geri ödemek, tazminat almak veya bir miktar parayı geri ödemek amacıyla da kullanılabilir. Kelime Latince restit

dil

kötülemek

Denegrir Nedir: Denegrir, mecazi anlamda, birinin itibarını küçümseme eylemini niteleyen bir fiildir. Bu eylem, bir kimsenin veya bir kurumun iyi imajının, tutumlar veya ifadeler yoluyla hafifletilmesi gerçeğini ifade eder. Normalde, birisini ya da bir şeyini küçümsemek isteyen herkes, diğerleri arasında, kötü konuşma, ciddi suçlamalar yapma gibi aşağılayıcı tutum ve ifadelerden yararlanır. Örnek: "Gael yılla

dil

kahraman

Kahramanı nedir: Kahramanı, filmler, kitaplar, oyunlar vb. Bir arsa inşa etmenin mümkün olduğu eserlerde en önemli rolü olan karakter veya bireydir . O zaman, kendisi için ya da onun için gerçekleştirdiği eylemlerle önemini ve kahramanlığını kazanan bir anlatı tarihi unsuru. Kahraman daha sonra bir hikayenin ana hedeflerini takip eden anlatı metninin merkezi figürüdür. Ayrıca, bu nitelik is

dil

6 Anlatı metninin özellikleri

Anlatı metni, karakterlerin belirli bir alanda ve belirli bir süre boyunca hareket ettiği gerçek veya hayali bir dizi sırayı anlatan metin türüdür. Anlatı metninin ana özellikleri şunlardır: 1. Bir anlatıcının varlığı Anlatı metni, hikayeyi anlatabilecek özellikte birisine sahiptir. Bu, anlatıcının kar

dil

ızdırap

Acı Nedir: Acı acı, acı ya da sıkıntı hissini tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda bir endişe durumu ve acele durumu veya tatsız bir durumla başa çıkmanın neden olduğu rahatsızlık hissi anlamına gelebilir. Kelime, Yunanca ıstırap çeken , yani ölümden önceki dönem anlamına gelen dişil bir isimdir. Ayrıca, anlam kaygısı olan L

dil

sıkı

Vedado Nedir: Vedado yasak veya kapalı anlamına gelen bir sıfattır. Yasaklanma hissine sahip olduğunda, ifadeyi, yasaklanmış veya girişin yasak olduğu bir yere yönlendirmek için kullanmak yaygındır. Terim ayrıca yasaklanmış davranışları ifade etmek için de kullanılabilir. Belirli bir davranış yasaklanmışsa, izin verilmeyeceği anlamına gelir. Mühürlü, kapalı bir şey o

dil

gereksiz

Gereksiz olan nedir: Gereksiz, vazgeçilmez, gereksiz veya önemsiz bir şeyi niteleyen bir sıfattır. Gereksiz olanlar ayrıca atılabilecek, geriye kalan veya fazla ve abartılı olan her şeyi ifade edebilir. Pahalı veya düşünülen lüks eşyalara atıfta bulunmak için gereksiz kelimeyi kullanmak yaygındır. Bu kelime aynı zama

dil

önsöz

Giriş nedir: Giriş, bir isim anlamı giriş, başlangıç ​​veya ilk ifadedir . Giriş terimi, bir metnin, belgenin, müziğin bir kitabın önsözüne ya da bir yasanın ilk kısmına getirilmesine atıfta bulunabilir. Bir kitaba giriş, birinci bölümden önce gelen ve kitapta tartışılan içeriğin kısa bir açıklamasını belirten kısa bir metindir. Giriş bölümünde, metnin nasıl yapıl

dil

önemli

Önemli olan: Önemli, bir şey veya bir senet için hak veya tanıma sahip bir kişiye atfedilen bir sıfattır. Genel olarak, neyin neyin değerli olduğunu, neyin neyin önemli olduğunu, neyin önemli olduğunu belirler. Örnek: "Antonio yıllar içinde önemli bir çalışan haline geldi . " Terim ayrıca bir kişi tarafından yapılmış ve övgüye değer, değerli bir şeyi ifade edebilir. Örnek: "Peter oyun boyunc

dil

LİBRE

LIBRAS Nedir: LIBRAS, işitme engelli kişilerin işitme engelli veya işiten olsun, birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı bir dizi el hareketi olan Brezilya İşaret Dili'nin kısaltmasıdır. Fransızca işaret diline dayanan bir kökene sahiptir ve işitme engelliler arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla tüm dünyada var olan işaretlerden biridir. LIBRAS ile nasıl iletiş

dil

sonuç

Çıkarım nedir: Çıkarım, bir sonuca ulaşmak için mevcut verileri kullanan bilgilere veya akıl yürütmeye dayanarak yapılan bir kesintidir . Çıkarım, diğer bilgilerin yorumlanmasına dayanarak, mantıksal bir sonuç çıkarmaktır. Çıkarım aynı zamanda diğer algıların bir sonucuna varmak ya da bir ya da daha fazla argümanın analizi anlamına gelebilir. Kadınsı bir isim ve Latin çıka

dil

Tam tersi

Tersi nedir? Bunun tersi, ilk sıraya göre sırasını tersine çeviren bir şeyi belirtmek için kullanılan bir zarftır. Bir şeyin ne zaman yapıldığını veya karşılıklı olarak yapıldığını tanımlamak için de kullanılabilir. Bu nedenle, tam tersi ifadesi hem "aykırı" hem de "karşılıklılık" anlamında kullanılabilir. Bu örneklere bakın: Pedro ağabeyi e

dil

gayretli

Çalışkan Olmak Nedir: Çalışkan, belirli bir aktiviteyi hızlı, etkili ve sorumlu bir şekilde yapan kişilere verilen bir sıfattır. Aktif, çalışkan, gayretli ve şefkatli bir kişinin kalitesini tanımlamak için kullanılır. Terim ayrıca, çalışmalarını prosedür ve teknoloji açısından iyi yapan birine atfedilen kaliteyi de ifade edebilir. Yani, aynı zamanda, sorumlu b

dil

içerme

İçerme Nedir: Dahil etme, ekleme , yani şeyleri veya insanları daha önce bunun parçası olmayan gruplara ve çekirdeklere ekleme eylemidir . Sosyal olarak, içerme, belirli bir toplumda yaşayan farklı kişiler arasında eşitlik eylemini temsil eder. Böylece, bu eylem, herhangi bir ayrımcılığa ve önyargıya maruz kalmadan, herkesin çevrelerinin çeşitli boyutlarına entegrasyon ve katılma hakkına sahip olmasını sağlar. Dahil etme ana eş anlamlılar

dil

cüruf

Cüruf Nedir: Cüruf, toplumun sosyal olarak dezavantajlı katmanına atıfta bulunmak için kullanılan aşağılayıcı bir terimdir. Kısacası, bir sosyal grup içinde aşağılık, aşağılık ve ilgisiz sayılan insanlardan oluşur. Kelimenin mecazi anlamda, cüruf yine de değersiz, kayıtsız veya aşağılık olan her şeye atıfta bulunabilir, bu da hiçbir önemi veya önemi haketmediği anlamına gelir. Örnek: "Annem suçluları toplumun

dil

Çok fazla

Çok Fazla: Çok fazla, neyin normal olarak kabul edilenden daha yukarıda veya daha üstün olduğunu gösteren bir sıfattır. Abartılı veya fazla olan bir şeyden oluşur. Kişi çok fazla kelime kullandığında, genellikle sınırlarının ötesine geçen belirli bir şeyin fikrini aktarır, yani normal veya alışılmış olarak kabul edileni aştı. Bu kelime aynı zamanda bir abar

dil

başka yerde

Alhures Nedir: Alhures, Portekizce dilinde bir zarftır ve “başka bir yerde” veya “başka bir zaman” ile aynı anlama gelir. Birçok insan, başka yerlerde ve başka yerlerde, farklı anlamlara sahip yer zarfları olduğunu bulur. Bununla birlikte, her ikisi de aynı anlama sahiptir, bu nedenle eş anlamlı olarak kabul edilebilirler. Örnek: "O bura

dil

şanssızlık

Talihsizlik Nedir: Talihsizlik, talihsiz ve mutsuz olan bir durumu veya durumu karakterize eden talihsizlik ve kötü şansla aynıdır. Bu terim ayrıca neyin eğlenceli veya ölümcül nitelikte olduğunu belirtmek için de kullanılır. Aynı şekilde, bir talihsizlik yaşandığı söylendiğinde, acı çeken bazı çok kötü, üzücü bir olay olduğu anlamına gelir. Örnek: "Son aylarda birçok

dil

Yükseltmek

Ne Yükseltir: Yükseltme, bir şeyi veya bir şeyi neden olmak, kışkırtmak veya teşvik etmekle aynı anlama gelen bir fiildir. Bu fiil, başlatılmakta olan, ortaya çıkan, ortaya çıkan veya ortaya çıkan bir şey fikrini iletmek için kullanılır. Örnek: "Fotoğraflar farklı yorumlar ortaya çıkardı" . Yasal bağlamda, yükseltme

dil

edep

Decoro Nedir: Decoro, bir toplumda öngörülen ahlaki ve ahlaki normları izleyerek, aldatma ve alçakgönüllülükle hareket etmekle aynıdır. Bu terim aynı zamanda alçakgönüllülük davranışı ve belirli bir durumda birinin tuttuğu saygı ile de ilgilidir. Kişi bir kişinin decorum ile hareket ettiğini söylediğinde, belirli bir grup veya toplumda yürürlükte olan ahlak ve ahlak bakış açısıyla doğru davrandığı anlamına gelir. Öte yandan, decorum eksikliği , zıt da

dil

Nicel araştırma

Nicel Araştırma Nedir: Nicel araştırma, belirli bir çalışma için görüş ve bilgiyi ölçmek için farklı istatistiksel teknikleri kullanan bilimsel yöntemin bir sınıflandırmasıdır. Mantıksal akıl yürütmeyi ve insan deneyimleri hakkında ölçülebilecek tüm bilgileri anlamak ve vurgulamak için yapılır. Bu tür araştırmalarda, veri top

dil

sporadik

Sporadik Nedir: Sporadik olarak, uzun bir süre boyunca nadiren, nadiren veya rastgele olarak meydana gelenleri ifade eden bir zarftır. Örnek: "Ben tiyatroya düzensiz gidiyorum". Yukarıdaki örnekte, "düzensiz" kelimesi, dua eyleminin - tiyatroya gitmenin - düzensiz bir şekilde, yani bazen de meydana geldiği fikrini aktarır. Bazı insa

dil

kabul ifade eden

İmtiyaz Nedir: Concessivo, bir şeyi yapmasına izin verilen veya verilmesine izin verilen veya birisine bir şey veren birinin durumunu ifade eden bir sıfattır. Portekizce dilinin gramerinde imtiyaz, imtiyazlı şartlar veya hükümleri ifade eder. Ana maddede ifade edilen ve bu eylemin yürütülmesini engellemeyen önemli gerçeğe aykırı olayları anlatan ve bunlara tabi olan cümleciklerden oluşur. Örnek: "Yağmur

Popüler Kategoriler

Top