Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım geri ödeme

İade nedir:

Geri ödeme, geri dönüş anlamına gelir. Kelime, başka bir kişiye ait olan bir şeyi iade etme veya kaybedilenleri kurtarma eylemini ifade etmek için kullanılır.

İadesi kelimesinin bir diğer anlamı, bir nesneyi veya durumu orijinal durumuna döndürmektir.

Geri ödeme, bir borcu geri ödemek, tazminat almak veya bir miktar parayı geri ödemek amacıyla da kullanılabilir.

Kelime Latince restitutio.onis, yani "geri" ya da "geri" anlamına gelir.

Kelimenin genel eşanlamları vardır: geri ödeme, geri ödeme, geri dönüş, restorasyon ve geri dönüş. Çıkarma zenginlikleri olabilir: çıkarma, gasp, tükenme, embolizm ve bakım.

Sinsi'nin anlamını öğrenin.

Bu kelime aynı zamanda gelir vergisi (IR) ile ilgili olarak da çok kullanılmaktadır. Gelir vergisinin iadesi, mükellef tarafından toplanan verginin bir kısmının iadesidir.

IR geri ödemesinde iade edilen tutarın hesaplanması, vergi mükellefinin geliri ile beyan ettiği harcamalar arasındaki analizden sonra yapılır.

Gelir Vergisi ve Vergi anlamları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Popüler Kategoriler

Top