Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım pandomim

Pantomim Nedir:

Pandomim, temel olarak kelimelerin müdahalesini kullanmayan karakteristik jest ve tutumlara dayanan bir tiyatro yöntemidir .

Kelimelerin mümkün olan en az şekilde kullanılmasını sağlayan, mim, tutumlar ve yüz ifadeleriyle hareketlere daha fazla önem veren bir tür el tiyatrosundan oluşur.

Pandomim, dans gibi diğer teatral ifadelerin modalitelerine benzer, çünkü bedenle anlaşabilme sanatına dayanır. Bu nedenle, sözel olmayan yönlerin anlatının başarısını sağlamak için çok iyi yürütülmesi gerekir.

Halkla iletişim için gerekli olan makyaj ve kostümler gibi pandomim sunumlarının mükemmelliği için diğer unsurlar da önemlidir.

Genel olarak komedyenler, palyaçolar, komedi oyuncuları, dansçılar ve sanatçılar tarafından kullanılan mükemmel bir eserdir.

Oyunculuk sırasında pandomiyle uğraşan sanatçı, mime olarak bilinir. Eylem noktası, eylem sırasında sözlü dili kullanmamaktan ibarettir. Bazı şımartmak, herhangi bir ses üretmekten kaçınabilir.

Mimikler, genellikle bireysel bir şekilde hareket ederler, yani sadece taklitleriyle insanları veya şeyleri taklit etmek için birkaç sanatçıyla gösterilere katılmazlar.

Sunumlarınız sırasında amaç, yalnızca jestleri kullanarak kendinizi en iyi şekilde ifade etmektir. Bununla birlikte, pandomim sunumlarının odağı çizgiler olmamasına rağmen, gösteriler müzikal sayılar ve hatta şarkı içerebilir.

Bu pandomim, bir solist dansçı ve bir anlatı korosu ile dramatik bir temsilin yapıldığı Antik Roma ve Antik Yunanistan'ın komedi ve trajedi tarzının popüler tiyatrolarının kökeni ve etkisine sahiptir.

Terim, mecazi anlamda, aldatıcı ve yanlış yerleştirilmiş bir yalanı karakterize edebilir.

Tiyatro ve Sanat hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıca bakınız Beden Dili ve Sözsüz İletişimin Anlamı.

Popüler Kategoriler

Top