Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım 6 Belirsizlik Örnekleri

Belirsizlik, çift ​​anlamı olan veya anlamı konusunda şüphe oluşturan bir kelimenin özelliğidir. Belirsiz bir ifade veya kelime genellikle söylenenler hakkında belirsizlik yaratır.

Belirsizlik sözcüksel ya da yapısal olabilir. Kullanılan kelimenin birden fazla anlamı olması sözlüdür, kelimenin ifade içine yerleştirilme şeklinin kullanılan anlam konusunda şüphe yaratması yapısaldır.

İşte belirsizlik bazı örnekler:

1. Taksiden sonra John gitti

Bu cümlede belirsizlik, çalışan kelimenin kullanımıyla olur. Kelimenin yerleştirilmesiyle, ifadenin gerçek anlamından emin olmak mümkün değildir.

Olası iki yorum var: John ona ulaşmak için taksinin arkasına koşmak zorunda kaldı ya da taksi yüksek hızda koşuyordu ve John onun peşinden gitmek zorunda kaldı.

Belirsizliği sona erdirmek için ifade şu şekilde yazılabilir:

 • John taksinin arkasından koştu.
 • John kaçan taksiyi takip etti.

2. Ana, mağaza müdürünü kardeşiyle birlikte buldu.

Bu örnekte, cümlenin çifte anlamı, kardeşinizin ifadesiyle ilişkili olarak gerçekleşir.

Cümlenin yazıldığı andan itibaren, cümlede ki erkek kardeşin Ana'nın erkek kardeşi veya mağaza müdürünün erkek kardeşi olup olmadığını bilmek mümkün değildir.

Cümleyi açık bir şekilde bırakmak için çözümler yazmak:

 • Ana erkek kardeşini mağaza müdürüyle buldu.
 • Ana mağaza müdürünü kardeşiyle birlikte buldu.

3. Babam ayakkabı dükkanından ayrıldı.

Bu örnek aynı zamanda ayakkabı kelimesinin kullanıldığı anlamından şüphe bırakır. İfadenin yazıldığı şekilde, ayakkabı satan bir dükkan olduğunu ya da babanın mağazadan yeni ayakkabılar çıkardığını terk etmesi durumunda mümkün değildir.

Belirsizliği sona erdirmek için ifade şu şekilde yeniden yazılabilir:

 • Babam mağazayı ayakkabılarını giyerek terk etti.
 • Babam ayakkabı satan dükkandan ayrıldı.

4. Sandalyeye oturdu ve kolunu kırdı.

Bu, sözcük belirsizliğinin bir örneğidir, çünkü kol kelimesi birden fazla anlama gelebilir: sandalyenin kolu veya kişinin kolu. Bu cümlenin yapımında hangi kolun kırıldığı açık değildir.

Belirsizliği çözmek için:

 • Oturdu ve sandalyenin kolu kırıldı.
 • Sandalyeye oturdu ve kolunu kırdı.

5. Ülkede saldırıya uğrayan kiliseyi ziyaret ettim.

Bu, cümlenin yapılandırılmasından dolayı olan bir başka belirsizlik örneğidir. Bu durumda, saldırıya uğrayan kilisenin mi yoksa ülkenin mi olduğuna dair bir şüphe var.

Bu ifade belirsizliği sona erdirmek için başka şekillerde de yazılabilir.

 • Saldırı çeken kiliseyi ziyaret ettim.
 • O ülkede saldırıya uğrayan bir kiliseyi ziyaret ettim.

6. Bankada buluşmamız kararlaştırıldı

Bu, sözcük belirsizliğinin bir başka örneğidir, çünkü banka kelimesi birden fazla anlama sahip olabilir. Bu cümle durumunda, hangi bankanın toplantının işaretlendiğini bilmek mümkün değildir.

Çözümleri Yeniden Yaz:

 • Merkez meydanda bankta buluştuğumuz kabul edildi.
 • Ödünç aldığımız bankada buluşmamız kabul edildi.

Ayrıca, Belirsiz, Belirsiz ve Belirsiz'in anlamlarına bakınız.

Popüler Kategoriler

Top