Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım hüküm

Ödül Nedir:

Yargılama, birine taşınır ve taşınmaz olan mülkiyeti ve mülkiyeti veren bir adli işlemdir .

Adli Hukuk ve Medeni Kanun'da yargılama, yargılanmayı teşvik eden kişiye (yürütücü) ele geçirilen varlıkları veya bu süreçte toplanan geliri aktaran kredisinin ödenmesinde aktarma işlemidir.

Yargılama, yargılamak veya yargılamak, yani yargısal olarak bunun iyi veya ideal bir kısmının birine ait olduğunu ilan etmek anlamına gelen yargılamanın eylemi veya etkisidir. Bu resmiyetten vazgeçilemeyecek durumlarda, kamuya açık artırmaya çıkması gereken ya da alması gereken malların birisine adaletli olarak garanti edilmesi gerekmektedir.

İdari alanda, ödüllendirme, bir ihale süreci aracılığıyla bir yarışmanın kazananına çalışma yürütme hakkının verilmesi veya verilmesidir.

Gayrimenkul alanında, yargılama, taşınmaz malın mülkiyetinin asıl sahibinden (devir) devralınan tarafa devredilecek kişiye (alacaklıya) devredilmesi için belirlenen süreçtir. ve varlıkların herhangi bir şekilde ve tüm imtiyazlarında doğuştan sahip olma (yabancılaşma).

Ayrıca bkz. Zorunlu Ödülün anlamı.

Popüler Kategoriler

Top