Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım kifoz

Cifose Nedir:

Kyphosis, üst omurganın belirgin, dışa doğru bir eğriliğidir .

Kriptoz, dejeneratif hastalıkların (osteoporoz, artrit), malformasyonun, zayıf duruşun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Hiperkinezi, yavaşça oluşan, ağrıya neden olan ve vücudun iyiliğine zarar veren omurganın deformasyonu. Kamusal kambur denir.

Kifoz deformiteleri

Scheuermam'ın kifozu omurgada belirgin bir eğriliktir, ergenlerde yaşları için ortalamadan daha uzun olan ve zayıf duruş, yürüme ve kavisli oturuşlar elde eden sık görülen bir eğriliktir. Duruş düzeltmek tedavileri ile geri dönüşümlü bir hastalıktır.

Pott hastalığı, özellikle de son torasik ve lomber omurlarda, kan ve tomurcuklarda bulunan Kock Bacillus'un solunması yoluyla edinilen kemik tüberkülozu kaynaklı bir şekil bozukluğudur. Bir kez basil basil kurulduktan sonra, omurga eklemlerini uzatan kemik tahribatına başlar. Tedaviniz antibiyotik kullanımı ile yapılır.

Osteoporoz senil, kifozun deforminade nedenlerinden biridir. Keskin bir öne eğim ile torakal omurlarda hiperkofoza neden olan çoklu kırıklara neden olabilir.

Popüler Kategoriler

Top