Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım Karbon döngüsü

Karbon Döngüsü Nedir:

Karbon döngüsü, karbonun toprak, hava, su ve canlılar yoluyla dolaşımını ve dönüşüm sürecidir.

Dünyadaki karbon miktarının sabit olduğu göz önüne alındığında, karbon döngüsü elementi yeniden kullanır ve onu doğaya göre hareket ettirir. Bu döngü biyojeokimyasal süreç olarak sınıflandırılır, yani, canlıların ve çevrenin eşzamanlı katılımını içerir.

Karbon döngüsü, element tüm canlı organizmalarda mevcut olduğundan gezegendeki yaşamın varlığı için temel kabul edilir.

Karbon döngüsünün aşamaları

Karbon döngüsünün başlangıcı veya sonu yoktur. Tüm aşamalar, ana bileşenleri aracılığıyla eşzamanlı olarak gerçekleşiyor: atmosfer, karasal biyosfer, okyanuslar ve Dünyanın içi. Döngünün bu ortamların her birinde nasıl çalıştığına bakalım.

Atmosferdeki karbon döngüsü

Atmosferde iki şekilde karbon bulunur: karbondioksit (C02) ve metan (CH4). İlk olarak, daha iyi karbondioksit olarak bilinen, karasal biyosfere ve okyanuslara yağmur ve esas olarak fotosentez (bitkilerin glikoz üretmek için gazı emdiği kimyasal işlem) yoluyla girer.

Ek olarak, karbondioksit ayrıca okyanuslar, nehirler ve göller gibi büyük miktarda suyla temas ettiğinde doğrudan çözündüğü zaman atmosferden çıkar.

Karasal biyosferde karbon döngüsü

Karasal biyosfer tüm canlıların organik karbonunu ve toprakta bulunan karbonu içerir.

Yukarıda belirtildiği gibi, bitkiler atmosferden karbon dioksiti fotosentez yoluyla emer. Bitkilerde depolanan bu karbon, tüm besin zinciri boyunca diğer canlılara aktarılır veya bitkinin ayrışmasından sonra toprağa aktarılır.

Tersine, karbon solunum yoluyla (canlılar oksijen ve karbon dioksit soluduğunda) ve fosil yakıtların (doğal, karbon bakımından zengin yakıtlar) yanmasıyla atmosfere geri döndürülür.

Toprağa göre, yağmurla alınan karbon ve bitkilerin ve hayvanların ayrışması, aslında mantar, bakteri, kök, mikrop vb. Organizmaların solunumundan oluşan, solunum yolu adı verilen bir işlemle atmosfere geri verilir. .

Daha yavaş bir süreçte, toprak erozyonu ile okyanusa da karbon aktarır.

Okyanuslarda karbon döngüsü

Daha önce belirtildiği gibi, atmosferde bulunan karbon, okyanuslar, nehirler ve göller gibi büyük miktarlarda suyla temas ettiğinde doğrudan çözünür. Bu nedenle, okyanusların yüzeyi, fotosentez yoluyla organik hale dönüştürülen ve son olarak besin zincirinden (okyanuslar dahil olmak üzere) geçen inorganik karbon açısından oldukça zengindir.

Fotosentezde kullanılmamış olan (ve bu nedenle besin zincirine girmemiş olan) karbondioksit okyanusta kalır ve zamanla deniz organizmalarının kabuklarında bulunan kalsiyum karbonata dönüşür. Bu kabukların tortullaşması ile kalsiyum karbonat kireçtaşlarına neden olur.

Dünya içindeki karbon döngüsü

Yeryüzündeki karbonun çoğu litofosunda (gezegenin en dış tabakası) oluşumundan, kireçtaşı şeklinde depolanır. Bu kayalar volkanik püskürmeler veya sıcak noktalar ( sıcak noktalar ) yoluyla karbondioksite dönüşebilir. Ayrıca, karbon fosil yakıtların insan tarafından doğrudan çıkarılmasıyla Dünya'nın içini terk edebilir.

Karbon Döngüsünün Önemi

Karbon döngüsü, dünyadaki en önemli doğal süreçlerden biridir. Sürecin gezegende bulunan sabit miktarda karbonu tekrar kullandığı göz önüne alındığında, bu döngünün Dünyadaki yaşamın korunmasından sorumlu olan temel konulardan biri olduğunu söylemek güvenlidir.

Ayrıca, sera gazı etkisinin temel nedeni olan karbondioksit olduğundan, karbon döngüsünü anlamak bu olguyu ve dolayısıyla küresel ısınmayı anlamada yardımcı olur.

Karbon döngüsünün, bitkiler tarafından karbon dioksitin absorbe edilmesinden sonra sadece fotosentez ile salınan oksijen gibi doğadaki diğer elementlerin mevcudiyeti ile yakından ilgili olduğunu da belirtmek gerekir.

Ayrıca bakınız:

Karbondioksit

Besin zinciri

Sera etkisi

Popüler Kategoriler

Top