Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım 5 Anarşist Bir Kişinin Özellikleri

Anarşist bir insan, herhangi bir tahakküm veya otoriterizme karşı çıkan politik bir sistem olan anarşizmin ilkelerini savunur ve izler .

Anarşistler sosyal örgütlenmeye karşı değildir, ancak empoze edildiğine veya bir grubun diğerine üstünlüğünü beslediğine katılmazlar.

Tarihte bazı ünlü anarşistler William Godwin, Gerard Winstanley, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin ve Peter Kropotkin'dir.

Anarşist bir kişinin 5 özelliğini göz atın:

1. Özgürlüğü savunur

Paylaş Tweet Tweet

Anarşist bir insan özgürlüğü savunur, ancak bu, herkesin istediği şeyi ve istediği anda yaptığı sorumsuz bir özgürlük lehine olduğu anlamına gelmez.

Anarşistler, bireyin özgürlüğünün hiçbir şeye veya bir başkasına bağlı olmadığını iddia eder.

Anarşist özgürlük kavramı aynı zamanda tüketim özgürlüğünü de kapsar, çünkü anarşistler için temel üretim araçlarının yalnızca imtiyazlı bir azınlık değil ortak mülkiyet olması gerekir.

2. Her türlü tahakküm veya otoriteye karşıdır

Paylaş Tweet Tweet

Her ne şekilde olursa olsun, uygulanan hakimiyet, anarşist kavramlara aykırı bir uygulamadır.

Anarşistler, bireylerin hiçbir şekilde kontrol edilmek zorunda kalmadan kendilerini verimli bir şekilde organize edebildiklerine inanırlar.

Anarşistlerin ilkelerine göre, insanlar arasındaki uyuşmazlığı belirleyen şey, her birinin iradesi ve nedenidir.

3. Devletin kaldırılması gerektiğini düşünür

Paylaş Tweet Tweet

Kesin olarak, herhangi bir tahakküm, otorite veya hiyerarşiye karşı olduklarından, anarşistler devlet iktidarına karşılar ve devletin sonunu savunurlar.

Bu, anarşist bir kişinin hastalık için özür dileyen olduğu anlamına gelmez. Aslında, anarşistler vatandaşlar arasında serbest mutabakatla oluşturulan kurumların kurulmasını savunuyorlar.

Onlar için, otoriterizmin baskısı olmadan, vatandaşların çabalarının sonuçları toplumu daha kardeş ve eşitlikçi yapacaktı.

4. Sosyal sınıfların varlığına katılmıyor

Paylaş Tweet Tweet

Bir anarşist için, sosyal sınıfların varlığı zaten bazı sınıfların diğerlerinden daha üstün olacağı bir etki alanı ilişkisini gösterir.

Toplumun sosyal sınıflara bölünmesi, bir azınlığın çıkarlarını çoğunluğun çıkarlarına zarar veren bir yaşam organizasyonu empoze etmekle sonuçlanır.

Bu mantık, toplumun eşit ve adil olması gerektiğini öne süren anarşist ideale tamamen aykırıdır.

Anarşist bir insan için herkes aynı haklara sahip olmalıdır.

5. Kapitalizme karşı

Paylaş Tweet Tweet

Anarşistler kapitalizme karşıdırlar, çünkü temel kapitalist özelliklerin ikisi özel mülkiyet ve ücretli emektir .

Ücretli işçilik için kaçınılmaz olarak işçilerin bağlanacağı özel bir mülk olacak.

Sonuç olarak, anarşistlerin savundukları her şeye aykırı olan, subordinasyon ve emek hiyerarşisi ilişkisi olacaktır.

Anarşi ve Anarşizm hakkında daha fazla bilgi edinin.

Popüler Kategoriler

Top