Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım nesir

Nesir nedir:

Nesir, müzikalliğin, kafiyenin, ritmin ve şiirsel yapının diğer özelliklerinin olmadığı, konuşma ve yazmanın doğal tarzıdır. İnsanların rasyonel ifade etmek için kullandıkları günlük sohbetlerden oluşur.

Nesir içindeki metin, nesneldir ve çok muğlak değildir, örneğin, bir kural olarak, belirli bir konuyla ilgili bir analiz ve anlatım sunar.

İki ana nesir türü vardır: anlatı ve gösterim. Anlatısal nesir, kısa öyküler, kronikler, romanlar ve romanlar gibi kurgusal bir hikayedir; örneğin, "edebi nesir" denilen bu bütünü.

Gösteri niteliğinde olan veya edebi olmayan nesir, denemeler, mektuplar, diyaloglar, tezler, gazetecilik ve teknik metinler gibi daha didaktik olan söylemi ifade eder.

Halk arasında, belirli bir kişinin formalitesiz başka biriyle konuşmak istediğini belirtmek için "nesir iki parmağı" ifadesi kullanılır.

Kelimenin figüratif anlamda, nesir hala çok özlü ve gururlu olan zeki biriyle eşanlamlı olabilir.

Örnek: "Erkek arkadaşın dün nesir doluydu . "

Bu terim doğrudan Latince nesirinden kaynaklanmaktadır, yani "doğrudan ve özgür iletişim".

Anlatının anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Nesir ve Şiir

Her ikisi de farklı ve karşıt edebi üsluplardır. Nesir uyumlu bir yapı kullanımıyla uyuşurken, ritimler, ayetler ve kayalar, örneğin şiir kullanımı ile tüm bu unsurlardan oluşur.

Şiirin anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Şiirsel Nesir

Şiirsel nesir, bir aldatma biçimi, fakat şiirin bir işlevi olan, aliterasyon, metafor, cümle sesi vb. Gibi şiirsel metinlerin bazı tipik özelliklerini kullanan metindir. Ancak söylemin yapılanması, örneğin yeni veya kısa bir öyküye benzeyen uzun süreli kalır.

Popüler Kategoriler

Top