Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım Diyalektik materyalizm

Diyalektik Materyalizm Nedir?

Diyalektik materyalizm, Avrupa'da, Karl Marx ve Friedrich Engels'in eserlerine dayanan bir felsefedir.

Kavramı, toplumun gerçekliğinin, ekonomi, coğrafya, bilim vb. Alanlarda yapılabilecek çalışmalara dayanan maddi araçlarla tanımlandığını savunan felsefi bir teoridir.

Marx ve Engels, bu teori yoluyla tarih boyunca gerçekleşen sosyal süreçleri anlamanın bir yolunu bulmuşlardır.

Almanya'nın Berlin kentinde Kark Marx (solda) ve Friedrich Engels (sağda) heykelleri.

Diyalektik materyalizmin özellikleri

Diyalektik materyalizmin temel özelliklerini aşağıda kontrol edin.

  • Maddenin somut tanımladığını ve toplumsal gerçekliği ifade etmediğini düşünür.
  • Sosyal süreçleri anlamak için diyalektiği temel alır.
  • Tarihin durağan ve kesin olduğu kavramına katılmıyor.
  • Tamamen idealizme karşı çıkıyor.
  • Çelişkili unsurlara dayanarak tarihsel gerçekleri inceler.
  • Herhangi bir analizin, sadece söz konusu araştırmanın amacını değil bir bütününü değerlendirmesi gerektiğini savunuyor.

Diyalektik materyalizmin temel ilkeleri

Diyalektik materyalizm dört temel ilkeye bölünmüştür.

Onlar:

  • Felsefenin tarihi, idealist ilke (fikirlere, düşüncelere ve bir bütün olarak soyut olana dayanan) ve materyalist ilke (somut materyallere, gerçeklere ve çalışmalara dayanan) arasındaki bir çatışma sürecini kapsar.
  • Her insan, birinin değil diğerinin bilincini belirlemekten sorumludur.
  • Madde diyalektik ve metafiziksel değil, yani sürekli değişiyor ve statik değil.
  • Diyalektik şeylerin özündeki çelişkilerin incelenmesidir; çalışmalarını bir bütününü analiz ederek çelişkilerin karşılaştırılmasına dayandırır.

Materyalizm ile idealizm arasındaki fark

Materyalizm, idealizme karşı çıktı.

Marksist materyalizm, fikirlerin fiziksel bir kökene sahip olduğunu ve bu nedenle verilere, sonuçlara ve bilimdeki gelişmelere dayandığını iddia eder.

Felsefi idealizm, buna karşılık, gerçeklik kavramını ruha bağlar ve fikirlerin ilahi yaratımlar olduğunu ya da ilahilerin ya da diğer doğaüstü güçlerin iradesine itaat ettiklerini savunur.

Materyalizm, idealizme tamamen karşıdır ve ikisi arasındaki temel fark, eski gerçeklik için maddi ve sonuçta somut iken, ikincisi için, düşünceler ve doğaüstü güçler, yani soyut gibi faktörlere dayanmasıdır.

Diyalektik materyalizm ile tarihsel materyalizm arasındaki fark

Her ikisi de Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen, diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm tamamen farklı kavramlardır.

Diyalektik materyalizm, tüm analizlerin genel bir şekilde yapılması gerektiğini düşünen Marksist bir akıl yürütme yönteminden oluşurken, yalnızca çalışmanın kendisi göz önüne alınmadan, aynı zamanda onunla çelişen gerçekler, fikirler ve veriler de olsa, tarihsel materyalizm biçimdir. Marksist, tarihi sosyal sınıfların mücadelesiyle ilgili olarak yorumlayabilecektir.

Tarihsel materyalizme göre toplum, farklı toplumsal sınıflar arasındaki çatışmalarla gelişir.

Diyalektik ve tarihsel materyalizm hakkında daha fazla bilgi edinin.

Marksist diyalektik

Karl Marx, tarihsel sorunları gidermek için diyalektiğine başvurdu.

Tarihsel diyalektiğin temellerinden biri, hiçbir şeyin kalıcı olarak değerlendirilemeyeceğidir, çünkü her şey sürekli evrim ve değişim içindedir. Bununla Marx, statik olduğunu kabul etmeden, tarihin doğal evrimini dikkate alır.

Marksist diyalektik, Friedrich Hegel tarafından savunulan diyalektiği temel aldı, ancak bazı anlaşmazlıklar vardı.

Hegel'in büstü, baş harfleri ( G eorg W ilhelm F riedrich Hegel) ile Berlin, Almanya'da.

Marx, hiçbir şeyin statik olmadığı ve her şeyin sabit bir değişim sürecinde olduğu hususunda Hegel diyalektiği kavramı ile aynı fikirdeydi. Bu yere göre A B olabilir veya hatta C ile yer değiştirebilir.

Bununla birlikte, Hegel'in temel ilkesi, insan deneyiminin, Marx'ın savunduğuna tamamen aykırı olan akıl algılarına dayanmasıdır.

Marx'a göre bu kavram toplumsal eşitsizlik, ekonomik ve politik yabancılaşma, sömürü ve yoksulluk gibi konuları ele almak için fazla soyuttu.

Marksist diyalektik, gerçekliğin çelişki yoluyla bir bütün olarak analiz edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bir kavramı analiz etmek için, örneğin, yalnızca incelenmesi, analiz edilmesi ve dikkate alınması değil, aynı zamanda onunla çelişen başka bir kavramın kullanılması gerekir.

Bu şekilde, bir sonuca varmak için iki karşıt kavram arasında bir yüzleşme yapılacaktır.

Materyalizm ve diyalektik arasındaki ilişki

Diyalektik materyalizm kavramının mantığı, atama ile açıklanabilir:

Materyalizm : Teorinin temeli, düşünce ve fikir gibi soyut araçların zararına yönelik maddi araçlara dayanır.

Diyalektik : teori, diyalektik olarak nitelendirildi, çünkü mantığı, süreçlerin genel olarak bir çözümle sonuçlanan güçlerin bir karşıtlığı olarak yorumlanmasından ibarettir.

Popüler Kategoriler

Top