Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

PS

Tanım Kitle kültürü

Kitle Kültürü Nedir:

Kitle kültürü, esas olarak tüketim için ürün üretmek amacıyla ticari amaçlarla , nüfusun çoğunluğuna ulaşmak için üretilen her türlü kültürel ifadeden oluşan Kültür Endüstrisi'nin ürünüdür.

Endüstriyel ve finansal kapitalizm mantığını izleyen kitle kültürü, ürünleri çoğu insan tarafından tüketilebilecek şekilde standartlaştırmaya ve homojenleştirmeye çalışır . Bu nedenle, kitle kültürüne ait olan her şey, anında tüketim için önceden tanımlanmış bir modeli izlemelidir.

Müzik, sinema, dans türleri, televizyon dizileri, dergiler, çizgi filmler, moda, gastronomi vb. Kültür Endüstrisinin kitlesel kültüre uygun hale getirdiği ve dönüştürdüğü unsurların listesi devasa.

Kitle iletişim araçları (radyo, televizyon, gazeteler, dergiler ve özellikle internet ), kültürel endüstrinin homojenleşmesine ve tüketicilerin yabancılaşmasına yardımcı olan kitle kültürünün yayılması için Kültür Endüstrisinin ana müttefikleridir.

Bu durumda "kitle" teriminin, sosyal sınıflarla değil, yalnızca toplumdaki insanların çoğunluğunun oluşturduğu grupla ilgili olduğu belirtilmelidir.

Kültür Endüstrisi ve Kitle Kültürü

Günümüzde, her iki ifade de eş anlamlı olarak kullanılabilir, çünkü kültür endüstrisi gibi kitle kültürü, toplumda var olabilecek her türlü ayrımcılığı göz ardı ederek halkın çoğunluğuna ulaşma hedefine sahiptir.

Kültür Endüstrisi kavramını ve konseptini oluşturmaktan sorumlu olanlar, Alman filozofları Theodor Adorno (1903 - 1969) ve Max Okulu'ndan (1895 - 1973) Frankfurt Okulu'nun kurucularıydı. Filozofların tanımında, Kültür Endüstrisi kitle iletişim araçlarını kontrol eden geniş medya gruplarını temsil etti ve böylece tüketim, haber ve insanları “besleyen” ve yabancılaşan diğer hizmetler biçimini dikte etti.

Kültür Endüstrisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kitle kültürü, popüler kültür ve doğru kültür

Başlangıçta, "kitle kültürü" ifadesi on dokuzuncu yüzyılda halkın aldığı eğitimi seçkinler tarafından elde edilen eğitimden ayırmak için kullanıldı.

Bununla birlikte, sanayileşmenin ve teknolojik modernleşmenin, özellikle iletişim araçlarının artmasıyla birlikte, kitle kültürü bugün bilinen bir anlama gelmeye başlamıştır.

Yetiştirme kültürü, içerik üzerinde yapılan çalışmalardan ve eleştirel analizlerden, daha büyük bir teknik detaylandırma gerektiren tüm üretim türlerini içerir. Bu kültür türü genellikle entelektüeller tarafından tüketilen sosyal ve ekonomik seçkinlere yöneliktir.

Scholar'ın anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Halk kültürünün aksine, halk kültürü, insanlardan doğal bir şekilde doğanlar ve belirli bir topluluğun kültürel kimliğini ifade eden tezahürlerle karakterizedir.

Popüler kültür hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kitle kültürü, hem popüler kültüre hem de yanlış kültüre özgü unsurları kullanabilir, ancak kaynak içeriğini önemsizleştirip görmezden gelebilir . Bunun sebebi, Kültür Endüstrisinin yalnızca kitlelerin tadı olan ve potansiyel kâr sahibi olanlara diğer meşru kültürel tezahürleri marjinalleştiren değer vermesidir.

Pek çok insan kafa karıştırıyor, ancak popüler kültür ve kitle kültürü tamamen farklı. Birincisi, halkın meyvesi, bir toplumun kültürel kimliğidir. İkincisi, Kültür Endüstrisinin bir ürünüdür ve sembolik değerleri taşımayı veya iletmeyi amaçlamamaktadır, ancak yalnızca mümkün olduğunca çok insanın tüketiminden elde edilebilecek karı hedeflemektedir.

Popüler Kategoriler

Top