Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım Venn Şeması

Venn Diyagramı Nedir:

Venn şeması, elemanların geometrik şekillerde gruplandığı, farklı gruplar arasında yapılan bölünmenin görselleştirilmesini kolaylaştıran sayısal kümelerin organizasyon sistemidir.

Set Diyagramı veya Mantık Diyagramı olarak da bilinen Venn diyagramı, nicel araştırmalarda toplanan bilgilerin ve verilerin düzenlenmesi için genellikle bir yöntem olarak kullanılır. Bu durumda, örneğin kamuoyu yoklamaları yoluyla elde edilen istatistiksel verileri daha net bir şekilde tespit etmek mümkündür.

Estetik olarak Venn şeması, genellikle çevrelenmiş üst üste binen coğrafi şekillerden oluşur. Farklı gruplar arasındaki benzer elemanlar, tam olarak dairelerin (kesişme noktalarının) üstüne yerleştirilmiş kısımlarında temsil edilir.

Bu şema İngiliz matematikçi John Venn (1834 - 1923) tarafından farklı kümeler arasındaki birlik ve kesişim ilişkilerinin temsilini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Örnek:

U = birlik

∩ = kavşak

A = (1, 2, 3, 4, 5, 7)

B = (5, 6, 7, 8, 9)

AUB = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

A ∩ B = (5, 7)

A ve B kümelerinin birliği, dairelerin her birindeki tüm elemanları temsil eder. Öte yandan, A ve B arasındaki kesişme, her iki sette aynı anda bulunan elementlerden oluşur. Yukarıdaki resimde, örneğin, 5 ve 7 sayıları A ve B gruplarında bulunmaktadır.

Ayrıca bakınız Diyagram, Ishikawa Diyagramı ve Pareto Diyagramı.

Popüler Kategoriler

Top