Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım Popüler kültür

Popüler Kültür Nedir:

Popüler kültür, bir milletin ya da bölgenin toplumuna özgü bir dizi kültürel unsuru karakterize eden bir ifadedir.

Genellikle geleneksel kültür ya da kitle kültürü olarak sınıflandırılan popüler kültür, bunlara aktif katılımı olan bir grup insan tarafından yaratılmış bir dizi tezahürdür. Popüler kültürün genelleştirilmesi kolaydır ve birkaç kuşak tarafından toplumun belirli bir sorunuyla ilgili olarak benimsenen bir tutumu ifade eder. Popüler kültürün büyük çoğunluğu, toplumun eski unsurlarından genç olanlara sözlü olarak aktarılmaktadır.

Popüler kültür, farklı bölgelerden gelen insanlar ile insanın çevresine uyum sağlaması ihtiyacı arasındaki sürekli etkileşim sonucu ortaya çıkmıştır. Popüler kültürü inceleyen sosyoloji ve etnoloji, değer yargıları vermek değil, bir ulus veya toplum içindeki kalıcı ve tutarlı tezahürleri tanımlamak içindir.

Bazı alimler, her bireyin kendi içinde, popüler olan ve gelenek ve topluluk teli tarafından tanımlanan neyin popüler olduğu fikrine sahip olduğunu belirtir.

Popüler kültür, söz konusu kişilerin inançlarından etkilenir ve belirli bölgelerin bireyleri arasındaki temas sayesinde oluşur. Müzik, edebiyat, gastronomi vb. Alanları içerebilir.

Brezilya popüler kültürü

Brezilya popüler kültürü, bölgeselcilikten kaynaklanan farklı kültürel kategorilerle karakterizedir. Brezilya popüler kültüründe, müzik, dans ve gastronomi çeşitliliklerini doğrulamak mümkündür. Sertaneja müziği, capoeira, folklor, cordel edebiyat, samba, Brezilya popüler kültürünün önemli unsurlarıdır. Gastronomi alanında, Bahian mutfağı Brezilya'da en çok rağbet gören restoranlardan biri.

Popüler kültür ve kitle kültürü

Bazı yazarlara göre, zamanın geçişi moda ve durumları birbirinden ayırarak, halkın özünün bir parçası haline geldiğinde, popüler kültür ile kitle kültürü arasında ayrım yapmak mümkündür. Bu durumda, "kitle" kelimesi bir sosyal sınıfa değil, bir toplumdaki çok sayıda insana işaret eder.

İki ifade sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılsa da, bazı insanlar kitle kültürünün kitlelere, genellikle tüm dünyaya yayılmış kültürel bir ürün veya iplik ortaya çıkardığını söyleyerek farklılaşıyor. Kitle kültürü genellikle kitle iletişim araçlarında dile getirilir ve çoğu durumda kar amacı gütmek amacıyla endüstriler tarafından teşvik edilir. Buna örnek Coca Cola, MacDonald's, Pizza Hut, vb.

Öte yandan popüler kültür, popüler ve farklı bölgelerde ortaya çıkan farklı tezahürleri ifade eder. Bu gelenekle daha ilgilidir ve kuşaktan kuşağa aktarılır.

Popüler kültür ile bilgili kültür arasındaki fark

Seçkin kültür veya daha yüksek kültür olarak da bilinen ahlaksız kültür, araştırmalar, teorik araştırma ve ampirik verilerle elde edilen kültürdür.

Popüler kültürün aksine, bilgili kültür neredeyse yalnızca yüksek finansal duruşu olan insanlar içindir. Opera ve sanat eserleri, yanlış kültürün tezahürlerinin bazı örnekleridir.

Popüler kültür ve bilgili kültür arasındaki fark hakkında daha fazla bilgi edinin.

Popüler Kategoriler

Top