Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

FOB

BPC

Tanım sembolik

Amblem nedir?

Amblemático, Portekizce'de kullanılan ve amblemine tekabül eden veya monarşiye karşılık gelen bir sıfattır: Monarşinin sembolik durumu. Amblem, ayrıca amblemin özelliği veya özelliğine sahip olandır; sembolik karakter

Amblem kelimesi, Yunanca émbléma'dan gelmektedir, yani “içinde ne var” ya da “ekte ne var” anlamına gelir. Bu nedenle neden sembolik olarak "sıra dışı bir şey" veya "grev" anlamına geliyor.

Bir figüratif anlam benimseyerek, sembolik durum en çok sembolik durumların veya kişilerin tanımlandığı durumlarda kullanılır. Örnek : "Kurtarıcı İsa, Rio de Janeiro'nun sembolik bir figürüdür", yani Cristo Redentor, Rio de Janeiro kentini temsil etmenin önemli bir simgesidir.

Sembolik bir gerçek, orijinal olan diğer durumlara örnek teşkil eden istisnai bir şey olarak kabul edilir. Bununla birlikte, simgesel sözcük, ayrım gözetmeyen ve mantıksız kullanımı nedeniyle, klişe olduğu düşünülen terimler listesine çoktan girmiştir.

Emblemático için benzer kelimeler

  • alegorik
  • sembolik
  • umbrátil
  • temsilci
  • mecazi
  • tipik
  • model
  • olağandışı

Popüler Mesajlar, 2020

Popüler Kategoriler

Top