Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım Temsili demokrasi

Temsilci Demokrasi Nedir:

Temsili demokrasi veya dolaylı demokrasi, insanların nüfusun tüm çıkarlarını savunabilecek, yönetebilecek, kurabilecek ve yürütebilecek temsilcileri seçtiği bir hükümet şeklidir .

Temsili demokrasinin temel temeli, doğrudan oy kullanmaktır, yani, halkın bütün adayları halkın temsilcileri için takdir edebileceği ve onları temsil etmek için en uygun olduğunu düşündüğü kişileri seçmesidir.

Oylama ile seçilen temsilciler şehir meclis üyeleri, devlet milletvekilleri, devlet milletvekilleri, senatörler, valiler vb. Olabilir. Teorik olarak, seçilen kişilerin işlevi, onları seçenlerin haklarını ve çıkarlarını temsil etmektir, ancak dünyadaki birçok demokratik sistem örneği, temsilcilerle nüfus arasındaki ilişkinin oldukça sorgulanabilir olduğunu göstermektedir.

Etimolojik anlamda demokrasi, egemenliğin halk tarafından uygulandığı bir hükümet modelidir. Bu bağlamda, tüm nüfusun mevcut temsilcilerden birini seçerken görüşlerini ifade etme hakkı vardır.

Demokrasinin anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bununla birlikte, temsili demokratik rejimin etkinliği için, Yasama Gücü ve Yürütme Gücü'nün kamu dairelerini elinde tutan ve halk tarafından seçilen tüm kişilerin sürekli yenilenmesi gerekir, yani, yeni süreler için sabit süreler öngörülmelidir. seçimler.

Temsilci ve doğrudan demokrasi

Demokrasi, halkın doğrudan oylama yoluyla, kamu görevini üstlenebilecek ve Parlamento, Oda, Kongre, vb. Gibi tartışma alanlarında buluşabilecek temsilcileri seçmesi durumunda dolaylı veya dolaysızdır. genel nüfus.

Sözde doğrudan demokrasi veya saf demokrasi, sırayla, her vatandaşın ilgilendiği tercihlere ve kararlara doğrudan katılımı olduğu zamandır. Bu demokrasi modeli, nüfusun çok fazla olmadığı küçük topluluklarda çalışır, aksi takdirde tam tersi oyları ya da tartışmaları saymalarını zorlaştırır, böylece ortak alanlarda bir imtiyaz elde edebilirler.

Doğrudan Demokrasi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Brezilya'da temsili demokrasi

Brezilya, zorunlu oylama ile temsili demokrasinin rejimi altında yönetilen bir ülkedir. Brezilya vatandaşları, kendilerini temsil etmeleri en uygun gördükleri temsilcilere oy vermek zorundadır. Vatandaş oy kullanmak istemiyorsa, kamuya açık ihalelere katılmak gibi belirli sivil haklar ile ilgili para cezaları ya da kısıtlamalar getirme riskiyle, sandık merkezlerine katılmamayı haklı göstermelidir.

Brezilya demokratik bir cumhuriyet olduğundan nüfus, Cumhurbaşkanı dışında valiler, senatörler, milletvekilleri, meclis üyeleri, belediye başkanları vb. Tarafından oluşturulan ana temsilcileri seçer.

Katılımcı Demokrasi

Seçilen halk temsilcilerinin nüfusun tüm ihtiyaçlarını karşılamadığı bazı temsilci demokrasi örneklerinde bulunan krize alternatif olarak, katılımcı demokrasi ya da yarı-doğrudan demokrasi kavramı doğdu.

Katılımcı demokrasi, vatandaşların bazı siyasi meselelere daha aktif müdahale etmelerini sağlayan, referandumlar, plebitler, kamuya açık oturumlar vb. Yoluyla örnek demokrasiden kaynaklanmaktadır.

Katılımcı demokrasinin temel amacı, aynı topluluk içinde bir arada bulunan tüm sosyal grup çeşitlerinin duyulmasını sağlamak ve sonuç olarak herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için eylemlerin geliştirilmesini sağlamaktır.

Brezilya, halkın ilgilendiği temel meselelerin bazılarına karar vermek için yapılan referandumları ve referandumları teşvik ettiği için temsili ve katılımcı bir demokrasi olarak kabul edilebilir.

Ayrıca bkz. Temsilcilik ve demokrasi ile diktatörlük arasındaki fark.

Popüler Kategoriler

Top