Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım anarşi

Anarşi Nedir:

Anarşi, bir hükümetin varlığını reddeden politik bir teoridir. Herhangi bir hiyerarşi veya empoze tahakküm egemenliğinden yana olmayan bir ideolojidir.

Birçok insanın düşündüğünün aksine, politik bağlamda anarşi kelimesinin düzensizlik ve kafa karışıklığı ile ilgisi yoktur.

Anarşi kavramı, toplumun daha çok sosyal bir örgütlenmeye sahip olduğunu savunur, ancak bunun vatandaşlar arasında uygulanmaması, kabul edilmesi gerektiğini düşünür. Örneğin, sosyal sınıflara göre bölünme olmamalı ve bir grubun diğerine egemenliği olmamalıdır.

Anarşi'nin ana fikri, otoriterizmin baskısı olmadan toplumun her vatandaşın çabaları sonucunda daha kardeş ve eşitlikçi olacağı yönündedir.

Anarşizm ve anarşi arasındaki fark çok incedir. Anarşi teori, fikir, kavram, anarşizm ise onları uygulayan politik sistemdir.

Anarşi Sembolleri

Bu siyaset teorisinin ana sembolleri siyah bir bayrak ve etrafında bir daire bulunan "A" dır. İki sembolden en iyisi “anarşi” kelimesini temsil eden “A” ve çember (aslında “O” harfidir) ve “sıra” kelimesini temsil eder. Yani sembolün mesajı "Anarşi sıradır" dır.

Bayrağın üniforma siyahı, her türlü baskı biçiminin inkârını temsil eder. Bu renk, genellikle renkli olan devletlerin bayraklarına karşı kabul edildi.

Sembol Anarşi emirdir

Anarşi bayrağı

anarşizm

Anarşizm, anarşiyi savunan ve dolayısıyla bireysel özgürlük lehine olan politik sistemdir. Bu sistem herhangi bir tahakküm veya otoriterizme karşı çıkıyor.

Tarihçiler arasında anarşizmin kökeni hakkında bir fikir birliği yoktur. Ancak, William Godwin'in anarşist fikirleri açıklayan ilk halktan biri olduğu ve toplumun örgütsel biçiminde bir dönüşüm önerisi olduğu düşünülmektedir.

Anarşizmin ana fikirlerinden bazıları:

  • devletin sonunu savunur
  • tamamen kapitalizme karşı
  • Devleti dağıtan bir sosyal örgüt lehine
  • vatandaşlar arasında serbest anlaşma ile kurulan kurumların kurulmasını savunuyor

Kapitalizm hakkında daha fazla bilgi edinin.

Anarşizm, Komünizm ve Sosyalizm Arasındaki İlişki

Anarşizm, komünizm ve sosyalizm farklı politik ideolojilerdir, ancak ortak bir özelliği vardır: kapitalizmin temel hedefine karşılar.

Kapitalizm, bu kazanımların şirketlerin sahiplerinin ellerinde merkezileştirilmesini amaçlayan (çoğunlukla proletaryanın çalışmasıyla) servet karı ve birikiminden oluşur.

Anarşist felsefe ile komünist ve kapitalist felsefeler arasındaki temel fark, komünizm ve sosyalizmin, proletarya için daha adil ve dengeli bir gerçeklik için devleti değiştirmeye çalışmasıdır, böylece emek sürecinde ve özelliklerin ortak olduğu.

Öte yandan, anarşizm, devletin tamamen ortadan kaldırılmasını istiyor, çünkü herhangi bir devlet biçiminin otoriterleşmeye ve baskıya dayanacağını anlıyor.

Anarşizm, komünizm, sosyalizm ve komünizmin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Anarşinin Baş Teorileri

Her ne kadar William Godwin ve Gerard Winstanley, anarşist felsefeye (17. ve 18. yüzyıl) hitap eden ilk kişi olarak kabul edilse de, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında, anarşinin en belirgin olduğu yerdi.

Bu, işçiler arasında dolaşan fikirleri yazılı biçimde yeniden üreten dört teorisyenin ifadesinden kaynaklanıyordu. Onlar Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin ve Peter Kropotkin.

Anarşist bir insanın bazı özelliklerini bilir.

Anarşi siyasette sağ mı sol mu?

Siyasi bağlamda, Fransız Devrimi döneminde sağ ve sol terimleri ortaya çıktı. O zaman, en radikal sol kürsü üzerinde, en radikal sağ kürsü üzerinde muhafazakardı.

Anarşinin herhangi bir devlet biçimine karşı olduğu düşünüldüğünde, onu yukarıda belirtilen siyasi ideolojilerden birine yerleştirme olasılığı hariç tutulmuştur.

Hem sağ hem de sol, devletin iktidarını ve kontrolünü üstlenen taraflarla temsil edilir; bu, anarşi kavramına tamamen aykırı bir fikirdir.

Popüler Kategoriler

Top