Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım simetri

Simetri Nedir:

Simetri , her iki bölümün üst üste geldiğinde mükemmel bir şekilde uyması gereken parçalara bölünebilecek her şey olarak tanımlanır.

Simetri, doğada, sanatta veya matematikte olsun, her yerde mevcuttur.

Örneğin matematiksel simetri, noktadan noktaya karşılık gelen iki özdeş rakamın düzenlenmesi kuralından oluşur.

Bu bağlamda, nesne hareket eder, ancak mesafeler, açılar, boyutlar ve şekiller simetrilerle korunur. Düzlemde dört tür simetri vardır: dönme, çeviri, yansıma ve kaymalı yansıma.

Estetik alanda simetri, bir görüntüye uyum sağlamaktan ve dolayısıyla güzelliğinden sorumludur. Bir nesne veya şekil ne kadar simetrik olursa, dikkate alınma eğilimi o kadar güzel olur.

Mükemmel Simetri

Mükemmel simetri, belirli bir figürün iki parçaya bölündüğünde her iki tarafın da tam olarak aynı olması durumudur.

Bilateral simetri

Bilateral simetri, çevrede canlıları sınıflandırmak için kullanılır.

Bu simetri türü, sadece tek bir simetri ekseni sunduğunda şekilleri, varlıkları veya nesneleri sınıflandırır.

İki taraflı simetriye karşı, örneğin, nesne birkaç simetri eksenine sahip olduğunda, sözde radyal simetridir. Genellikle yuvarlak figürlerdir.

Simetri ve asimetri

Simetri ve asimetri anonim kelimelerdir, yani tamamen farklı anlamlara gelirler.

Simetri, bir eksene göre konum, şekil, ölçü ve iki veya daha fazla parça arasındaki diğer uyumlu özelliklerin uygunluğundan ve yazışmalarından oluşur.

Asimetri, sırayla, simetri olmaması, yani, parçalar arasında böyle bir yazışma olmadığında, orantısız veya uyumlu olmama durumu olacaktır.

Ayrıca bkz. Geometrinin anlamı.

Popüler Kategoriler

Top