Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım ölülerin ruhu için dua

Requiem Nedir:

Requiem, ölülerin onuruna Hıristiyan kiliseleri tarafından kutlanan özel bir kitle türüdür.

Katolik Kilisesi, sözde "Requiem kitleleri" olarak adlandırılan temel doktrindir, ancak bu terim, Anglikanizm ve Ortodoks Kilisesi'nin benzer törenlerini adlandırmak için de kullanılabilir.

"Requiem" terimi, "rest" veya "rest" anlamına gelen Latince requiem'den alınmıştır .

Katolik Kilisesi'nin tipik cenaze kütlelerinde (cenaze törenlerinde kutlanır), requiem, ölen kişinin ruhunun iflasına adanmış ritüel sırasında söylenen ilk kelimedir: Requiem aeternam dona eis, Domine ("Lord, onlara sonsuz dinlenme" Portekizce çeviri olarak).

Bu aynı zamanda, özellikle cenaze törenleri için yaratılan veya ölüleri onurlandırmak için oluşturulan müzik besteleri türüne verilen addır.

Bu türün en iyi bilinen melodilerinden biri 1791'de Wolfgang Amadeus Mozart tarafından yaratılmış ve "Ré Minor'daki Requiem" olarak tanınmıştır.

Bir cenaze töreni sırasında, örneğin "yedinci gün kitleleri" gibi birinin ölümüne işaret eden tarihlerde bir zorunlu kitle yapılabilir.

Ayrıca bkz. Ortodoks Kilisesi'nin anlamı.

Popüler Kategoriler

Top