Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

ne

Tanım Kişi başı gelir

Kişi başına düşen gelir nedir:

Kişi başına gelir, Latince'de “kişi başına gelir” anlamına gelen bir ifadedir. Ülkede kişi başına ortalama gelir .

Ülkenin gelişimini ve ekonomik büyümesini değerlendirmek için ekonomi alanında kullanılan bir kavramdır.

Bu değer aynı zamanda ülkenin ekonomik gelişimini ve yaşam kalitesini değerlendiren İnsani Gelişme Endeksi'ni (İGE) hesaplamak için de kullanılır.

Kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır?

Kişi başına düşen milli gelir, gayri safi milli hasıla (GSMH) nüfusa bölünerek hesaplanır. GSMH, ülkede bir yıl boyunca Brezilyalı şirketler tarafından üretilen her şeyin toplam değerinin toplamıdır.

Brezilya'da kişi başına düşen gelir nedir?

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün (IBGE) verilerine göre, 2017 yılında Brezilya'da kişi başına düşen gelir 1.268.00 R $ olarak hesaplandı.

Kişi başına en yüksek gelir, Federal Bölge'de (2, 548, 00 R $) ve en düşük Maranhão eyaletinde (597, 00 R $) hesaplandı.

GSMH ile GSYİH arasındaki fark

Hem GSMH hem de GSYİH ekonomik göstergelerdir, ancak bunların karıştırılmaması gerekir. GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla), ürün ve hizmetleri dikkate alarak, ülkede üretilen her şeyin bir sonucudur. GSMH, üretim ülke dışında yapılsa bile, Brezilya şirketleri tarafından üretilenlerin değeridir.

GSMH değerinin hesaplanması, GSYİH değerini kullanır. GSMH'nin değerini bilmek, PIB'nin değerini kullanmak ve yurtdışına gönderilen ürünlerin değerini almak ve Brezilya dışından şirketlerden elde edilen değeri eklemek için gereklidir.

Kişi başına düşen milli gelir

Kişi başına düşen aile geliri, aynı evde yaşayan tüm insanları dikkate alan kişi başına düşen gelirdir. Hesaplamak için, toplam aile gelirini hane halkında yaşayan insan sayısına bölün.

Kişi başına düşen aile geliri ne kadar?

Ailenin kişi başına düşen geliri, ailenin maddi durumunun bir göstergesidir. Bu gösterge, bazı devlet yardımlarını veya sosyal programları sağlamak için bir önlem olarak kullanılır.

Örneğin, Öğrenci Finansman Fonuna (FIES) katılmak için, öğrencinin ailesinin kişi başına geliri asgari üç maaşı aşamaz.

Kişi başına gelir hesaplamasının dezavantajları

Kişi başına düşen gelirin değerinin hesaplanmasında belirlenen en büyük sorun, bir ülkenin sosyal gerçekliğini yansıtmayabileceği gerçeğidir.

Bunun nedeni, hesaplamanın sadece GSMH değerini, yerin sakinlerinin sayısına bölünerek, gelirin belli bir yerde veya sosyal bir katmandaki dağılımı gibi diğer hususlar göz önünde bulundurulmadan yapılmasıdır.

Kişi başına düşen gelirin hesaplanması, ülkede gelir dağılımının nasıl yapıldığını ve bir yerin sosyal eşitsizliklerini dikkate almamaktadır.

Bu nedenle, ekonomik kalkınma değerlendirmesi için yaygın olarak kullanılan bir veri olmasına rağmen, ülkenin gelir dağılımının gerçekliğini her zaman ortaya koymamaktadır.

Kişi başına düşen GSYİH'nin ve GSYİH'nin anlamlarını tanıyın.

Popüler Mesajlar, 2020

Popüler Kategoriler

Top