Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım Tamamlayıcı yasa

Tamamlayıcı bir yasa nedir:

Tamamlayıcı yasa, Federal Anayasa çalışmasında tanımlanan hakların veya yükümlülüklerin (normların) nasıl olduğu hakkında daha fazla bilgi vermek için tasarlanmış bir yasadır.

Ek fatura

Tamamlayıcı tasarı, oluşturulması veya tadil edilmesi için tamamlayıcı bir kanunun yasama sürecini başlatan belgedir. Yasama süreci, teklifin oylama aşamasına kadar bir tasarı için onaylanması için gerekli tüm aşamaları belirlemektedir.

Tamamlayıcı bir faturayı kim önerebilir?

Yeni bir ek yasa önerisi yapılabilir:

 • Cumhurbaşkanı tarafından
 • senatörler tarafından
 • Federal milletvekilleri tarafından,
 • devlet milletvekilleri tarafından,
 • Milletvekilleri Odası, Federal Senato ve Ulusal Kongre komiteleri tarafından,
 • Federal Yüksek Mahkemesi (STF) tarafından,
 • diğer mahkemeler tarafından
 • Cumhuriyet Başsavcısı tarafından.

Vatandaşlar ayrıca tamamlayıcı bir fatura önerebilirler. Proje vatandaşlar tarafından sunulduğunda popüler bir girişim denir.

Tamamlayıcı bir yasa nasıl onaylanır?

Tamamlayıcı bir faturanın onaylanması ve yasalaşması için, Ulusal Kongreyi oluşturan iki Meclis'te oylanmalı ve onaylanmalıdır: Temsilciler Meclisi ve Federal Senato. Onay mutlak çoğunlukta, yani toplam federal milletvekili veya senatör sayısının çoğunluğu ile yapılmalıdır.

Senatoda oylama tek bir sırayla gerçekleşir. Senato 81 senatöre sahip olduğundan, en az 41 senatör tamamlayıcı tasarı lehinde oy kullanmalıdır.

Zaten Milletvekilleri Meclisi'nde oylama iki vardiyada gerçekleşiyor. Tasarının onaylanması için toplam 513 milletvekili lehine en az 257 oy alınması gerekiyor.

Tamamlayıcı hukuk ile normal hukuk arasındaki fark nedir?

Tamamlayıcı hukuk ve normal hukukun bazı farklılıkları vardır. Sıradan bir kanunu tamamlayıcı bir yasadan ayıran en temel özellik, her yasa tarafından tanımlanan bir konu türüdür. Diğer bir fark ise tasarıyı geçmek için gereken oylama.

Hukukta ele alınan konular

Tamamlayıcı yasa her zaman Federal Anayasa'da tanımlanan hususlarla ilgilenir. Adından da anlaşılacağı gibi, örneğin bir hakkın nasıl çalıştığıyla ilgili bilgileri tamamlar.

Anayasa bir hakkın bulunduğunu ve tamamlayıcı yasanın çalışmasıyla ilgili diğer tüm ayrıntıları oluşturduğunu tanımlamaktadır. Bir konunun ne zaman tamamlayıcı bir yasa ile düzenlenmesi gerektiğini bildiren Anayasanın kendisidir.

Adi yasa, tamamlayıcı bir yasa ile tanımlanmayan diğer hususlarla ilgilenir. Bu meselelere artık madde denir.

Onay için oy verin

Bir faturanın onaylanması için yapılan oylamada farklılık, tamamlayıcı yasanın salt çoğunluk ve adi yasa tarafından salt çoğunluk tarafından onaylanması gerektiğidir.

Mutlak çoğunluk, oylamada bulunmayanları bile sayan toplam milletvekili veya senatör sayısındaki çoğunluktur. Ancak basit çoğunluk, tasarıya oy veren milletvekillerinin çoğunluğu.

Tamamlayıcı bir yasa ile hangi hususlara değinilmelidir?

Tamamlayıcı bir yasa ile düzenlenmesi gereken bazı konular:

 • Federal bölge, eyalet ve belediyelerin oluşturulması ve bölünmesi,
 • yabancı Silahlı Kuvvetlerin Brezilya topraklarından geçmesi,
 • siyasetçilerin uygunsuzluk durumları,
 • memurları değerlendirme prosedürleri,
 • Birlik ile devletler, Federal Bölge ve belediyeler arasındaki işbirliği kuralları,
 • Cumhuriyet Başkan Yardımcısı’nın
 • Silahlı Kuvvetlerin örgütlenmesi ve işleyişi,
 • yasaların oluşturulması
 • Cumhuriyet Başsavcılığı ve Başsavcılığın organizasyonu,
 • vergi tahsilatı için kriterler,
 • Ulusal Finansal Sistemin

Popüler Kategoriler

Top