Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Tanım atıl

Eylemsizlik Nedir:

Eylemsizlik, onun hareketi ya da hareketi olmayan bir özelliğidir.

Atalet eylemsizlikten gelir ve sıfat, atalet sahibi olma veya buna neden olma gerçeğine tekabül eder, yani sadece bazı dış kuvvetlerin hareketleriyle değişen dinlenme veya hareketsizlik durumu.

Atalet anlamı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örneğin, birisinin etkisiz olduğu söylendiğinde, durduğu, hareket etmediği anlamına gelir. "Onu gördüğünde durdu ve durdu, tepkimeye girmeden durdu."

Figüratif anlamda, inert, ne irade ne de değişme gücüne sahip olmayan kişi olarak anlaşılabilir. Biri öldü ya da bunaldı. Bu şekilde, “son kayıplarının yaşamdan önce etkisiz bıraktığı” söylendiği anlaşılmaktadır.

Bir nesne hala hareketsiz olduğunda, hareket ettirilemediğinde de inert olabilir. "Sadece bir taş, atıl bir nesne."

Bazı atıl eş anlamlılar: hareketsiz, sabit ve statik. Atalet zıtlıkları dinamik ya da aktif.

Kimyada, kimyasal olarak reaksiyona girmeyen inert malzeme kavramı vardır. Bir örnek, soy gazlardır.

Atıl atık

Atıl atık veya atıl atık, atıldıktan sonra uzun süre dönüşüm geçirmeyen atıklardır. Örnek olarak moloz gibi binanın kalıntılarına sahibiz.

Popüler Kategoriler

Top